Signae Consulting: advies en ontwikkeling op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken

Welkom

1

De jaren dat ik als consultant, directeur en en projectleider werkzaam ben hebben geleid tot een aantal inzichten die bepalend zijn voor de manier waarop ik de arbeidsmarkt en de participatie mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zie.

Te lang heeft de nadruk gelegen op onbeperkte aanbodversterking van de werkzoekende en een werkgeversbenadering waarbij nauwelijks naar de werkgevers geluisterd werd. Het heeft tot weinig duurzame matches geleid.
Om de arbeidsmarkt werkelijk toegankelijk en inclusief te maken is het nodig om met andere ogen naar werknemers en organisaties te kijken. Een arbeidsmarkt waarin plaats is voor iedereen – een inclusieve arbeidsmarkt – vraagt om oog voor wat mensen wel kunnen en een oor voor wat werkgevers motiveert. Geen opgelegde quota maar in samenwerking met werkgevers voorwaarden en condities laten ontstaan waardoor mensen aan het werk komen, aan het werk blijven en zich kunnen ontwikkelen. Steeds meer bedrijven kiezen bewust voor inclusief ondernemen. Een win-win situatie voor alle spelers op de arbeidsmarkt!

Meer weten? Lees essay tbv AIAS Leergang arbeidsmartktvraagstukken